Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van AFAB Geldservice (verder: AFAB).
De op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of advies of financiële dienst. Het is niet toegestaan om de website
of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFAB.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in
artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

AFAB betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site.
AFAB is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden fouten in deze informatie